Kancelaria

Kancelaria wykorzystuje następujące systemy teleinformatyczne:

Umożliwiający podgląd sprawy z wykorzystaniem przeglądarki internetowej

Elektroniczne zapytania do ZUS celem ustalenia majątku oraz źródeł dochodów dłużnika

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w zakresie ustalenia danych pojazdów dłużnika;

Elektroniczny system do poszukiwania rachunków bankowych dłużników

Obsługa wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektronicznej (ID komornika w systemie EPU: 2986 )

Elektroniczny system umożliwiający ustalenie czy dłużnik posiada nieruchomość natychmiast po wysłaniu zapytania. Ponadto umożliwia skierowania wniosku o wpis wzmianki o wszczęciu egzekucji z nieruchomości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Radosław Klimaszewski wykonuje następujące zadania:

  • Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  • Wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
  • Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  • Wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Ponadto komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3 ustawy o komornikach sądowych, wykonuje następujące czynności:

  • Na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
  • Na zlecenie podmiotu, o którym mowa wyżej, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
  • Sporządza protokół stanu faktycznego;
  • Na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Radosław Klimaszewski może prowadzić postępowania egzekucyjne oraz inne czynności wchodzące w zakres jego obowiązków na terenie całej apelacji lubelskiej, w oparciu o złożone przez wierzyciela oświadczenie o wyborze komornika. W tym celu wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści:

“Oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie przepisu art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U z 2018 r., poz. 771).”

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie egzekucji z nieruchomości jest ograniczone wyłącznie do obszaru rewiru komornika. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Radosław Klimaszewski jest właściwy wyłącznie do prowadzenia egzekucji z nieruchomości położonych w mieście Radom oraz w gminach: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew.

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA
Rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Radomiu, tj.:

Miasto Radom

oraz gminy:

Bartodzieje, Brody, Dąbrowa Jastrzębska, Dąbrowa Kozłowska, Goryń, Kolonia, Lesiów, Kozłów, Lesiów, Lewaszówka, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare, Olszowa, Owadów, Wojciechów, Wola Goryńska, Wola Owadowska, Wolska Dąbrowa,Wólka Lesiowska.

Aleksandrów, Antoniówka, Cudnów, Dawidów, Groszowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Gzowice, Lasowice, Maryno, Myśliszewice, Natolin, Piotrowice, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Siczki, Słupica, Sadków Górki, Sadków, Wrzosów.

Augustów, Bardzice, Dąbrówka Zabłotnia, Grabina, Huta Mazowszańska, Kończyce-Kolonia, Kosów, Kotarwice, Ludwinów, Maliszów, Mazowszany, Młodocin Mniejszy, Parznice, Romanów, Rożki, Ruda Mała, Trablice, Zenonów.

Dęba, Domaniów, Glinice, Goszczewice, Jabłonna, Kaszewska Wola, Krzyszkowice, Maksymilianów, Jedlińsk oraz miejscowości:Młódnice, Oblas, Ostrołęka, Podgajek, Posada, Potkanna, Słowików, Stefanów, Studzienice, Sukowska Wola, Suków, Wola Wrzeszczowska, Wólka Domaniowska, Wrzeszczów, Wrzos, Wygnanów, Żerdź.

Anielin, Antoniów, Bogusławice, Bujak, Chomentów Puszcz, Chomentów Socha, Chomentów Szczygieł, Dzierzkówek Nowy, Dzierzkówek Stary, Edwardów, Grabina, Gębarzów, Gębarzów Kolonia, Huta Skaryszewska, Janów, Kazimierówka, Kobylany, Kłonowiec Koracz, Kłonowiec Kurek, Makowiec, Maków, Miasteczko, Modrzejowice, Niwa Odechowska, Nowy Maków, Odechowiec, Odechów, Podsuliszka, Sołtyków, Tomaszów, Wilczna, Wymysłów, Wólka Twarogowa, Zalesie

Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna, Dąbrówka Podłężna, Golędzin, Gulin, Gulinek, Janiszew, Jaszowice, Legęzów, Marianowice, Milejowice, Mleczków, Natalin, Nieczatów, Kolonia Piaski, Taczów, Wacyn, Zakrzew Kolonia, Zakrzewska Wola, Zatopolice.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Radosław Klimaszewski może również przyjąć sprawy z apelacji lubelskiej.

Właściwość Sądu Apelacyjnego w Lublinie obejmuje:

Sądów Rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Zachód w Lublinie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach i we Włodawie,

Sądów Rejonowych w: Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Szydłowcu, Radomiu i Zwoleniu,

Sądów Rejonowych w: Garwolinie, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie,

Sądów Rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.

Scroll to Top