Wnioski do pobrania

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu  Radosław Klimaszewski informuje, iż w celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 kodeks postępowania cywilnego.

Przedmiotowe dokumenty można złożyć osobiście, bądź korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego (listem poleconym). W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z kancelarią (osobiście lub telefonicznie).

Oświadczenie o wyborze komornika

Wniosek o wszczęcie – formularz urzędowy

Wniosek egzekucyjny alimentacyjny

Wniosek egzekucyjny

Wniosek o wszczęcie eksmisji

Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wniosek egzekucyjny o wydanie ruchomości

Wniosek o zabezpieczenie

Przewiń do góry