Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Radosław Klimaszewski

Kancelaria Komornicza nr XVI

Funkcję Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomiu pełnię od 2020r.

Z egzekucją sądową jestem związany od 2013r. Wykonując powierzone mi obowiązki wykorzystuje doświadczenie zdobyte na stanowisku aplikanta komorniczego i asesora komorniczego.

Pragnę wykonywać je z poszanowaniem godności każdej ze stron postępowania. Sprawy prowadzone są w sposób indywidualny, zgodnie z wnioskiem wierzyciela i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Radosław Klimaszewski
Kancelaria Komornicza nr XVI w Radomiu

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, Środa, Piątek: 9.00-17.00 Wtorek, Czwartek: 08.00-16.00

Przyjęcia interesantów:

Wtorek: 08.00-16.00

Adres kancelarii:

26-604 Radom
ul. J. Słowackiego 85/2

Numer rachunku bankowego dla wpłat:

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska S.A. 66 1600 1462 1891 3175 1000 0008

Kasa czynna w godzinach urzędowania Kancelarii.

W tytule przelewu proszę podawać sygnaturę sprawy Km/GKm/Kms/Kmp/Kmn oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.

Komornik sądowy – Radom – Radosław Klimaszewski

Scroll to Top